Rosa! Rosomaner, hemmeligheder

Foredrag nr. 4

Foredrag , causeri med vægt på dialogen. Der indledes med en række billeder, effekter, og lidt provokerende påstande eller spørgsmål og Torben Thim improviserer og reflekterer sammen med publikum over emnet. Der er medbragt effekter, plancher til underbyggelse af påstande og til anskueliggørelse. Et uhøjtideligt, generøst foredrag men også med den alvor emnet kræver.


Varighed: ca. 2-2.5 timer incl. ½ times kaffepause.
Omfang: 200 farvedias i stort format samt eventuelle rosenrelaterede effekter.
Teknik vi yder: projektorbord, projektor til 6x6 dias og 24x36 dias, screen (hvis dette ikke findes i passende størrelse), roadie, opstilling evt. omdeling af informationsmateriale. Levering af informationsmateriale til pressemeddelelse, plakat med videre.Fordres: optimal mørkelægning, at pressen informeres grundigt og under konsensus med foredragsholderen, evt. servering af kaffe/kage og andre drikkevarer. At der er enighed omkring eventuel entre.


Pris: Honorar 6.900 ex kørsel, broafgifter, færger, overnatning/diæter MED udstilling (honorarer er incl. moms) (alle eventuelle pristillæg aftales inden foredraget afvikles ) (afbestillingsgebyr vil være 20% af grundbeløbet).