Handelsbetingelser

Priser

anføres her på hjemmesiden, anføres i sæsonens sortsliste eller vil opgives ved tilbud eller på forespørgsel. 


Prisændringer 

Vi forbeholder os ret til prisændringer inden for en sæson.


Bestillinger  

På roser, klematis, stauder, mindre planter som buske og hækvarer bestilles hovedsagligt via hjemmesidens indkøbskurv, hvorpå sendes som pakkepost. Ordrer behandles og efterkommes så vidt muligt i den orden vi har modtaget dem og noteres under forbehold af årstid, vellykket kultur, modtagelse af hjemkøbte varer, samt enhver form for force majeure, som kan hindre at ordren effektueres.


Visse ordrer kan bekræftes omgående, andre ordrer tager det længere tid at bekræfte under hensyn til vellykket produktion. Tænk også på at visse roser, træer og buske produceres i så små mængder, at vi ikke straks  kan bekræfte ordren. Det kunne også dreje sig om planter der først skal søges hos kollegaer rundt omkring i verden.


Forsendelse 

af barrodede roser, træer og buske sker i perioden 1. oktober til 30. april. Planter i potter leveres det meste af året. Leveringsmåde vælges af os (post, fragtmand eller egen bil) efter varens art og ordrens størrelse. Forsendelse foregår på købers regning og risiko. Skader påført under transporten godtgøres ikke af planteskolen, modtageren skal selv henvende sig til den respektive transportør med sin reklamation.


Pakning og fragt 

afregnes normalt til dagspris. For rosernes vedkommende er der ikke megen forskel på pak- og fragtprisen for 1 eller 25 barrodede roser. Forsendelser i disse antal faktureres til kr. 140,-. For alle andre planters vedkommende, det være sig barrodede, pottede eller på klump, leveres emballagens til kostpriser og fragt efter vægt/rumfang.

 

Fragt ved større indkøb - af f.eks. store trækar, fra 2 til 10 meter høje træer, granit, brosten, bordursten, stålespalier og bedkanter - aftales med kunden.

 

Pakning udføres omhyggeligt under hensyn til varens art, årstid og rejselængde.


Reklamationer 

skal fremsættes senest 8 dage efter varens modtagelse for at kunne tages til følge. Berettigede klager modtages med tak.


Garanti 

for vækst ydes ikke, da naturforhold, dyrkningsmetoder, lokale klimatiske og geofysiske forhold kan have afgørende betydning. Garanti for sortsægthed ydes indtil fakturaværdien.


Betaling 

er, når ingen anden aftale foreligger, netto kontant.  Ved podebestillinger, eller for ordrer hvor der evt. hjemtages planter fra udlandet, anmodes der normalt om forudbetaling.

Handelsbetingelserne er gældende for alle ordrer og accepteres af køber ved ordrens afgivelse. Alle øvrige forhold er underkastet dansk lovgivning.