Roser

Roser dækker næsten alle behov for blomster i haven. Om det er på mur, op i et træ, i kantede bede, over stakitter, i busketter etc. I moderne handel anbringes de i ganske få kategorier som: storblomstrede roser, buketroser, kantroser, buskroser, klatreroser, vilde roser. Det er ikke tilfredsstillende, hvis man vil vide mere, derfor graver vi et stykke dybere. Gartneren har derfor placeret roserne i nummererede grupper dels efter herkomst – fx at roserne har samme mor – dels  efter deres anvendelse –  fx klatrerose, skæreroser, roser under glas –  om de er historiske eller er nyheder.

preload spinner