Christian IV og hans roser

Foredrag nr. 5

Renæssance

I renæssanceåret udgav jeg bogen "Christian IV - og hans roser" og den er udgangspunktet for mit foredrag. Gennem de mange år jeg har specialiseret mig i rosernes historie, har Christian IV altid stået som den, der bragte rosen til Danmarks haver. Vi er så at sige ved kilden til rosens historie i Danmark. Det var netop med renæssancen at en overordentlig have- og blomsterinteresse tog fart. Ikke kun roserne blev ophøjet til en uundværlig plante - en mængde eksotiske planter anvendtes i haverne, tænk fx på det samtidige hollandske tulipaneventyr.

Indledningsvis fortæller jeg derfor lidt bredt om renæssancen og dens betydning for havebrugskulturen. Specielt de forskrifter for havekunst og rosendyrkning, som den samtidige urtegårdsmand Hans Rasmussen Bloch skriver om i "Horticultura Danica" (1648)  eller som den populært kaldes "Ældste danske Havebog". Det er meget oplysende og samtidigt fornøjeligt.  


Så til roserne

Hvad er mere selvfølgeligt end at fortælle om Rosenborg - kongens lystslot, om navnet og ikke mindst om de roser Christian IV lod "indforskrive" - som det hedder - til Kongens Have. Vi skal en tur til Holland for at finde avlere og de rosen-nyheder, som enhver respektabel fyrste måtte eje.

Jeg vil gennemgå de roser som ifølge den registrant kongens botanicus Otto Sperling udarbejdede i året 1642 og sammenholde det med Simon Paulii´s "Flora Danica", om urterne i lægekunsten. Planterne dyrkedes på denne tid ikke kun til lyst og pryd, men i lige så stor udstrækning til brug for medicinen.


Rosensorter

De roser der blev anvendt i renæssancen har vi stort set alle bevarede kloner af, og de dyrkes over alt i  nutidens haver. Man må sige at de er et varigt forbrugsgode og ingensinde er gået af mode. Jeg vil gennemgå de gamle betegnelser og navne sammenholdt med nutidens rosennavne og underbygge det med smukke billeder fra  "Gottorfer Codex" (1655) - det mest betydningsfulde blomsterværk fra renæssancen - og så tilmed dansk! - idet vi jo på den tid skal medregne hertugdømmerne Slesvig og Holstein. Jeg vil vise nyere dias af de samme roser og fortælle om deres anvendelse i vore dages havebrug, om disse rosers historie og komme med et par bud på hvorfor netop disse skiller sig ud fra mange andre roser.


Roser, til alle tider og alle formål    

Rosen er ikke kun en prydbusk og symbol på kongemagten. Under min søgen efter oplysninger, der kunne afdække rosendyrkningen under Christian IV, har jeg plukket og skabt mine billeder af tidsånden, og ud over det rent havebrugskulturelle stødt på mange relationer til rosen: kvinder, kanoner, skibe, ordner og drikkekar blandt meget andet. Dette er med til at skabe et samlet billede af rosen betydning dengang - og måske giver det os også en forståelse af vor egen hang til rosen, dens kraft og symbolik.